Bahis-Rehberi-999.com - T?rk?e Bahis Siteleri Burada!
para yat?rma yöntemleri

Ana Men?
Superbahis
Superbahis Casino
Superbahis Promosyonlar?
Bets10 Spor Bahisleri
Hepsibahis
Betboo Spor Bahisleri
Anadolu Casino
Casino Slot
Para Yat?rma Y?ntemleri
Hepsibahis
Betexper Poker
Betist
Bets10 T?rk Pokeri
Maxi Canl? Casino
?leti?im
Banner Ads


Para Yat?rma Y?ntemleri - Bahis Sitelerine Gangi Y?ntemlerle Para yat?rabiliriz

Bu b?l?mde bahis sitelerinde kullan?lan en yayg?n para yat?rma y?ntemleri anlat?lacakt?r. Bahis siteleri bir?ok para yat?rma y?ntemleri ile depozit yapma imkan? sa?lasa baz? para yat?rma y?ntemleri di?erlerine g?re daha avantajlidir. Baz?lar?yla ise ekstra bonuslar bile al?rs?n?z.
??te bahis sitelerinde kullanabilece?iniz en g?venli para yat?rma y?ntemleri .

1. Kredi Kart? / Debit Kart

Visa master card ile bahis sitelerine para yat?rma

Kredi / Debit kartlar? online bahis sitelerinde en ?ok kullan?lan ?deme y?ntemleridir. E?er bankan?z bahis ?irketlerine para yat?rman?za izin veriyorsa Visa / Mastercard veya Debit kartlar?n?z? kullanarak an?nda para aktarma i?lemi yapabilirsiniz. Kart bilgileriniz g?n?m?zde bulunan en y?ksek g?venlik ?nlemleri ile korunmaktad?r ve bilgileriniz hi? bir ?ekilde ???nc? ?ah?s veya kurumlar ile payla??lmaz.

E?er Kredi kart?n?z ile para yat?rma iste?iniz red edildi ise bankan?z casino hesaplar?na yap?lan transferi kabul etmiyor olabilir veya hesab?n?zda yeterli bakiye bulunmuyor olabilir. E?er bankan?z bahis sitelerine kredi kart? ile yap?lan transferleri kabul etmiyorsa, a?a??da s?ralanan para ?deme methodlar?ndan birini kullanabilirsiniz.

2. Ukash ile para yat?rma i?lemi

ukash ile bahis sitelerine para yat?rma ?n ?deme yaparak alabilece?iniz Ukash kartlar? ile ki?isel bilgilerinizi sakl? tutarak ?deme yapabilirsiniz. ?zerinde 19 haneli PIN numaras? bulunan ve 10 EUR , 25 EUR , 50 EUR ve 100 EUR de?erlerinden sat?lan Ukash kartlar?n?, internet bankac?l???, banka havalesi veya ATM'lerden g?nderece?iniz para arac?l??? ile kolayca alabilirsiniz.
Tek kulan?ml?k Ukash kartlar? sayesinde kimlik bilgilerinizi vermeden i?indeki bakiye kadar g?venle ?deme yapabilirsiniz. Herhangi bahis sitesine para yat?rma i?lemi yapmak isterseniz, UKASH kartlar?n?n ?zerinde bulunan 19 haneli PIN numaras?n? girmeniz yeterlidir. Paran?z hemen casino, poker veya bahis hesab?n?za aktar?lacakt?r.

Ukash kartlarý satý?n almak i?in buraya tý?klay?n!

3. Paysafecard ile para yat?rma i?lemi

paysafecard ile bahis sitelerine para yat?rma Paysafecard, ?n ?deme yaparak alabilece?iniz PaysafeCard ile ki?isel bilgilerinizi sakl? tutarak online bahis sitelerinde ?deme yapabilirsiniz.

?zerinde 16 haneli PIN numaras? bulunan ve 10 EUR , 25 EUR , 50 EUR ve 100 EUR de?erlerinden sat?lan Paysafecard'lar?, internet bankac?l???, banka havale veya ATM'leri kullanarak yapaca??n?z para transferi ile kolayca temin edebilirsiniz.
Online bahis sitelerinde PaysafeCard ile para yat?rmak i?in Paysafecard b?l?m?nde 16 haneli PIN numaran?z? girerek an?nda para aktarma i?lemi yapars?n?z.

4. Ecopayz ile para yat?rma i?lemi

Ecocard bahis sitelerine para yat?rma

Ecopayz, an?nda, h?zl? ve g?venli para yat?rma ve para ?ekme i?lemlerinde kullanabilece?iniz bir ?deme y?ntemidir. Ecopayz'i internet c?zdan? olarak da kullanabilirsiniz. Ecopayz'a ?ye olmak i?in www.Ecopayz.com resmi internet sitesine gidip, sayfada bulunan '?imdi kay?t ol' se?ene?ine t?klayarak ?yelik i?lemlerinizi tamamlayabilrsiniz. ?yelik s?ras?nda verece?iniz ki?isel bilgilerinizin do?ru olmas?na dikkat ediniz.

Ecopayz hesabiniza Kredi / Debit kart kullanarak veya Banka havalesi yaparak para y?kleyebilir, daha sonras?nda Ecopayz kabul eden herhangi bahis ?irketine an?nda transfer yapabilirsiniz.

Ecopayz ?n ?demeli MasterCard
?lkenizde ve ?lke d???ndaki bankamatiklerde Ecopayz hesab?n?zdan para ?ekin ve MasterCard kabul edilir i?areti g?rd???n?z her yerde ?evrim i?i ve ?evrim d??? harcay?n. Bu kart hesab?n?z?n kullan?m?nda tam bir esneklik sunar.

5.Paysaka ?deme Y?ntemi

paykasa

 

Paykasa ?nternet ortam?nda ?Elektronik para? olarak adland?r?l-maktad?r.

T?rkiye'de internet Kullan?c?lar?n?n E-ticaret ve di?er sitelerde ?deme se?ene?i olarak kulland?klar? bir kart'd?r, Paykasa Kart'?n tek amac? internet ortam?nda kullan?c?lara sorunsuz bir deneyim ve ?deme se?ene?i sa?lamakt?r. Paykasa Kart internet ortam?n'da Elektronik para olarak adland?r?lan 16

haneli sanal kartt?r, internet e-ticaret , oyun ve al??veri? sitelerinde ki?isel kredi kart? bilgilerinizi payla?man?z? ?nler ve sizi g?venlik alt?na al?r.

Paykasa Kartlar? alabilmeniz i?in paykasa.orgadresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu tek kullan?ml?k ?deme kart?, online ve telefonda yapaca??n?z al??veri?lerde ihtiyac?n?z olan ekstra g?venli?i sa?lar. Ayr?ca sanal ve tek kullan?ml?k bir kart olmas?ndan dolay?, ilk kullan?mdan sonra ge?erlili?ini yitirir, b?ylece kaybolma veya ?al?nma riski yoktur.

Paykasa ile nas?l ?deme yapabilirsiniz?

Paykasa ile 3 ad?m'da ?deme yapabilirsiniz. Alm?? oldu?unuz 16 kod ile a?a?ida belirtti?imiz gibi kart numaran?z? ?deme ekran?nda Paykasay? se?erek ?demenizi ger?ekle?tirerebilirsiniz. Paykasa sat?n almak i?in nakit ?deme y?ntemini kullanabilece?iniz Mobil ve Kredi kart? ile ?deme y?ntemlerin'den yararlanabilirsiniz.

Paykasa alabilece?iniz kart de?erleri

Paykasa Kartlar? a?a??daki para miktarlar?nda bulunmaktad?r: ?10,?15, ?20, ?50 , ?100, ?150, ?200, ?250 ve ?500, ?1000.

Belirtilen bu miktarlar? resmi bayilerimizdensat?n alabilirsiniz.

6. Skrill ile Para Yat?rma

moneybookers para yat?rma yöntemi

Skrill, an?nda, h?zl? ve g?venli para yat?rma ve para ?ekme i?lemlerinde kullanabilece?iniz bir online ?deme y?ntemidir. Skrill'i internet c?zdan? olarak kullanabilirsiniz. Skrill eC?zdan? yaln?zca bir e-posta adresi ve ?ifre ile online ?demelerin g?venli?ini ve rahatl???n? sunar.

Skrilla ?ye olmak i?in Skrill.com resmi internet sitesine gidip, sayfada bulunan '?imdi kay?t ol' se?ene?ine t?klayarak, ?yelik i?lemlerinizi ba?latabilirsiniz.

?yelik s?ras?nda verece?iniz bilgilerin do?ru olmas?na dikkat ediniz.

Skrilla Kredi / Debit kart kullanarak veya banka havalesi yaparak para y?kleyebilir, daha sonra Skrill y?ntemini destekleyen herhangi bahis sitesine an?nda transfer yapabilirsiniz.

E?er T?rkiye'de ikamet ediyorsan?z, Skrill ile bahis sitelerine para yat?ramazs?n?z.

7. Banka Havalesi ile para yat?rma i?lemi

banka havalesi / EFT para yat?rma yöntemi

Herhangi bahis sitesine para yat?rmak i?in banka havalesi y?ntemini de kullanabilirsiniz. Genelde para yat?rmak istedi?iniz siteden havale i?in gerekli bilgileri alabilir veya m??teri deste?ine sorabilirsiniz.

Bu y?ntem genelde daha b?y?k miktarlarda para aktarma i?lemi yapamak istedi?iniz zaman tercih edilir. Bir?ok casino ve bahis ?irketi bu y?ntemi kulland???n?z zaman size ekstra bonuslar vererek, transfer s?ras?nda al?nan komisyonlar?n?z? kar??layacakt?r.

Uluslararas? banka transferiyle para yat?rma i?lemlerinde, transfer etti?iniz tutar?n bahis hesab?n?za ge?mesi i?in 3 i? g?n? alabilir.

8. Neteller online ?deme servisi ile para yat?rma i?lemi

neteller para yat?rma yöntemi

Neteller, an?nda ve g?venli para yat?rma ve para ?ekme i?lemlerinde kullanabilece?iniz bir internet c?zdan?dir. Neteller 'a ?ye olmak i?in neteller.com resmi internet sitesine gidip, sayfada bulunan 'Kaydolun' se?ene?ine t?klayarak, ?yelik i?lemlerinizi ba?latabilirsiniz.

?yelik s?ras?nda verece?iniz bilgilerin do?ru olmas?na dikkat ediniz.

Neteller'a Kredi / Debit kart kullanarak veya banka havalesi yaparak para y?kleyebilir, daha sonra herhangi online bahis ?irketindeki hesab?n?za an?nda transfer yapabilirsiniz.

9. SpeedCard
cashixir kart

Cashixir kartlar? sanal ?deme kartlar?d?r ve al??veri?lerde, bahis ve casino sitelerinde sitelerinde, ?demelerin yap?lmas?nda ve para transferi gerektiren t?m i?lerde kullan?labilen elektronik kartlard?r. Genel olarak Avrupa ?lkelerinde ?retilen bu kartlar, ?lkemizde de yayg?n bir ?ekilde kullan?lmaktad?r. ?zel bir kullan?m? olan ve kullan?mda herkesin ?ok rahat bir ?ekilde ?demelerini yapabildi?i ayr?nt?lara sahip olan Cashixir Kart ile bekledi?inizden ?ok daha fazlas?n? elde edebilirsiniz.

Yap?lmas? gereken en zor ?demelerde bile kolayl?klar sa?layan kart, pin kodu ile desteklenmektedir. ?demeleri yaparken de kullan?lmas? gereken tek yeri pin kodudur.

?demelerde kolayl?k, para transferinde g?ven ve al??veri? sonras?nda herhangi bir risk durumu ile kar??la?mak istemeyenlerin tercih etti?i cashixir kart ile diledi?iniz gibi al??veri? yapman?n ayr?cal?kl? y?nlerine sahip olabilirsiniz. En g?zel se?enekleri en kolay ?deme y?ntemleri ve daha fazlas? ile sanal sekt?rde kendinden s?z ettiren ?n ?demeli kart? bulmak i?in ise sanal bayiliklerini kullanman?z yeterli olacakt?r. Cashixir sat?n alma i?lemlerinde en ?ok tercih edilen firmam?zdan diledi?iniz her an kart sipari?ini kolayl?kla verebilirsiniz.

Cashixir kart sipari? etmek i?in t?klay?n!

10. Cep Bankac?l???

Cep Bankac?l??? y?ntemi ile evinizin ve internet bankac?l???n?z?n konforu ile havale yapar gibi cep bankac?l??? kabul eden herhangi spor bahis sitesine para yat?rma i?lemi yapabilirsiniz.. Her banka i?in g?nl?k limitin maksimum 1000TL oldu?u bu y?ntemle, daha fazla yat?rabilmek i?in birden fazla farkl? banka hesab?n?z? kullanabilirsiniz.

Garanti Cep Bank Para Yat?rma Yöntemi

Garanti CepBank T?rkiye'nin her yerinden istedi?iniz ki?inin cep telefonuna, Paracard ya da Paracard Trink'ine an?nda g?venli bir ?ekilde para g?nderebilirsiniz.

Para g?nderme i?leminizi cep telefonunuzdan sadece k?sa bir mesaj g?ndererek ya da Garanti ?nternet /Cep ?ubesi ve Paramatiklerden de yapabilirsiniz. ?stelik para g?nderece?iniz ki?inin Garanti'de hesab? ya da kart? olmasa bile! Para g?nderdi?iniz ki?i g?nderdi?iniz paray? T?rkiye'nin heryerinde t?m Paramatiklerden ?ekebilir.
11.
paykwik kart

Paykwik kart bir sanal kartt?r ve g?venilir al??veri? yapmak isteyenlerin tercihi etti?i, s?n?rs?z al??veri? imkan? sunan bir kartt?r.

D?nya ?ap?nda 15 bin ?den fazla web sitesinde ki?isel bilgiler payla?madan ?n ?demeye sahip, g?venli ve huzurlu bir ?ekilde al??veri? imkan? sunuyor.

Paykwik kart, ilk olarak ?ngiltere'de faaliyete ba?lam??t?r ve k?sa s?rede kullan?m kolayl??? ve g?venli al??veri? yapma imkan?

sundu?u i?in t?m Avrupa ?lkelerinde h?zla yay?larak insanlar taraf?ndan tercih edilen ?n ?demeli kart haline gelmi?tir. H?zla yay?lmas?n?n sebebi de, g?n?m?zde online al??veri?in kredi kart? ile yap?lmas?d?r. Fakat bu durumlarda ki?isel bilgilerin payla??lmas? ve bu bilgilerin k?t? niyetli ki?ilerin eline ge?mesi sonucu, online al??veri?in git gide g?vensiz bir hal almas?ndan, sanal kart ile al??veri? tercih edilmektedir. Art?k Paykwik kartlar ile al??veri? i?in ki?isel bilgilerin payla?mas? son bulacakt?r. ??nk? online ?n ?deme kart olan paykwik tamamen g?venli hizmet sunan kart ?st?n teknoloji ve g?venli algoritmalar ile 16 karakterden olu?an ?ifre kodu ?reterek hem kullan?m h?z?n? art?rarak kullan?m kolayl??? sunmaktad?r.

?u anda her b?t?eye uygun sanal kart hizmetleri sunulmaktad?r. Euro kuru ?zerinden sat?lmakta ve 10 Euro'dan ba?layarak 600 Euro kadar diledi?iniz kart? TL olarak hesaplar?n?za aktarman?z da m?mk?nd?r.

Paykwik kartlar? Paykwikveya 1Paykwiksitelerinden alabilirsiniz.